Årdalen Skytebane

Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten.

OM ÅRDALEN SKYTEBANE

OM ÅRDALEN SKYTEBANE

Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten.


Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten. Hvis du drar teksten vil avsnittet bli flyttet på siden. Ett avsnitt kan være nok til å introdusere prosjektet ditt, hvis det blir for langt bør du dele teksten inn i flere avsnitt. En lang tekst er perfekt til å forklare hva som er unikt med din side.

SPONSORPAKKER

ELEKSTRONISK SKIVE

TITTEL PÅ ARRANGEMENT


Støtt med anskaffelse av elektronsik skive. 

10 skiver på 100m som blir benyttet av de aller ungste, veteraner og jegere

10 skiver på 200m som blir benyttet av senior, veteran 55år samt militæret


Pris: 25.000kr 
Fakturering: Engangsbeløp

Reklamelengde: 10 år fra baneåpning

STANDPLASS SPONSOR

TITTEL PÅ ARRANGEMENT


Bli navnsponsor på enten 100m eller 200m

Pris:
Fakturering: Årlig 

Reklamelengde: 

ARENA SPONSOR

TITTEL PÅ ARRANGEMENT


Bli arenasponsor for hele Årdalen Skytebane

Pris:
Fakturering: Årlig

Reklamelengde:

ELEKTRONSIKER SKIVER

Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten. Hvis du drar teksten vil avsnittet bli flyttet på siden.

100m

SKIVE 1

SKIVE 2

SKIVE 3

LEDIG!

SKIVE 4

LEDIG!

SKIVE 5

LEDIG!

SKIVE 6

LEDIG!

SKIVE 7

LEDIG!

SKIVE 8

LEDIG!

SKIVE 9

LEDIG!

SKIVE 10

LEDIG!

200m

SKIVE 1

LEDIG!

SKIVE 2

LEDIG!

SKIVE 3

LEDIG!

SKIVE 4

LEDIG!

SKIVE 5

LEDIG!

SKIVE 6

LEDIG!

SKIVE 7

LEDIG!

SKIVE 8

LEDIG!

SKIVE 9

LEDIG!

SKIVE 10

LEDIG!

STANPLASS SPONSOR

Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten. Hvis du drar teksten vil avsnittet bli flyttet på siden.

Standplass
100m

LEDIG!

Standplass
200m

LEDIG!

ARENA SPONSOR

Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten. Hvis du drar teksten vil avsnittet bli flyttet på siden.

Arena
Årdalen

LEDIG!

KONTAKT

Vennligst fyll i skjema til høyre side

 

 
 
 
 
Støtte Elektronsik skive
Standplass sponsor
Arena Sponsor