Kurs kontaksjema

Vi stiller som instruktører!

Ett nytt og spennede skytterår står for tur! 

Har dere planer om å øke aktiviteten i laget eller samlaget både blant de unge og seniorer? Eller har dere skyttere som trenger inspirasjon, stillingsveiledning eller treningstips for å nå sine mål?

Vi i Team Sørli stiller gjerne som instruktører i ditt skytterlag eller samlag!

 

Vi har et kjempebra kurs som vi holdt nesten 50 ganger hos skytterlag

og samlag i nesten hele Norge!

De fleste kursene er kveldskurs men vi har også hele dager eller helger

hvor vi har holdt kurs for grupper opptil 50 personer. 

Vi mener at hver samling er eget prosjekt, og at innholdet på tilpasses den

enkelte målgruppe. For å lage et best mulig opplegg trenger derfor å vite hva

dere ønsker instruksjon på. Vi har opparbeidet oss en god del kompetanse på

mange forskjellige områder. Her følger en oversikt over eksempler på tema vi

kan snakke om:

- Treningsplanlegging 

- Treningsmetoder

- Skytestillinger

- Fysisk trening 

- Treningsdagbok

- Skyteutførelse

- Mentale Forbredelser

- Kosthold for skyttere

- Målsetning 

- Lagfølelse

- Forbredelse ny sesong

- Hvordan instruere andre

 

Ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjema for ett uforpliktende tilbud

 
 
 
 
 
 
Kvelds kurs
Dags kurs